Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 22 maja 2017

Dokumenty potwierdzające legalność władzy Prezydenckiej Jana Potockiego


OD REDAKCJI: Poniżej przytaczamy komentarz jednego z czytelników:

       "Polska nie zawarła pokoju ani z Niemcami ani z Rosją. Co prawda działania wojenne ustały ale pod względem prawnym II wojna światowa nadal trwa. Według konstytucji kwietniowej w czasie wojny prezydent może wyznaczyć następcę. I stąd mamy Prezydenta Potockiego. Warto jeszcze zauważyć, że Polska nie uzyskała żadnych reparacji powojennych od Niemiec i od Rosji głównie dlatego, że III RP nie zachowała ciągłości z Polską przedwojenną, czyli z tego wynika, że Wałęsa z Kaczorowskim odegrali jakieś przedstawienie i oszukali naród. Sprawa jest mało znana, w prasie, radiu i tv nikt tego tematu nie podejmuje, stąd zwykli obywatele nie są niczego świadomi. Pozdrawiam serdecznie".