Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 8 maja 2017

RCR na Marszu Powstańców Śląskich w Katowicach - 6.05.AD 2017

     6 maja AD 2017 roku delegacja Ruchu Christus Rex uczestniczyła w kolejnej edycji Marszu Powstańców Śląskich. Marsz zorganizowany został przez Młodzież Wszechpolską Okręg Śląski, Ruch Narodowy Górny Śląsk, Górnośląskie Stronnictwo Narodowe oraz Fundację Orle Gniazdo.

W marszu uczestniczyły także delegacje Obozu Narodowo-Radykalnego, Jaworznickiej Inicjatywy Narodowej, Zjednoczonego Frontu Narodowego, Radykalnego Południa, a także osoby niezrzeszone.


Marsz rozpoczął się o godzinie 18 na Placu Sejmu Śląskiego pod pomnikiem  Wojciecha Korfantego, a zakończył się pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Podczas marszu skandowane były hasła takie jak m.in.:

„Polski Honor – Śląska Duma”, „Wielka Polska – silny Śląsk”, „Górny Śląsk – perła w koronie”.

Pod pomnikiem Powstańców Śląskich zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia przedstawicieli organizacji uczestniczących w Marszu.

Vivat Christus Rex!