Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 1 maja 2017

Francja: 1 Maja z Jean-Marie Le Pen

Rojaliści i katolicy tradycyjni świętują dzisiaj we Francji z prawdziwym Frontem Narodowym. 

 

      Uroczystości ku czci św. Joanny d'Arc obchodzone są przez Front Narodowy już po raz 39. Celebrowane są osobno przez dwie grupy FN. Obie - jedna pod przewodnictwem Jean-Marie Le Pena, a druga pod przewodnictwem liberalnej Marine Le Pen - maszerują przez rue de Rivoli pod pomnik św. Joanny d'Arc, aby uczcić wyzwolenie przez nią Orleanu w maju 1429 r.