Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RUCHU CHRISTUS REX

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego.

poniedziałek, 13 marca 2017

Jan Zbigniew hrabia Potocki: W Polsce rządzi Bezprawie i Niesprawiedliwość

- potwierdzenie legalności Konstytucji 1935 w wyroku Sądu Najwyższego - sygn. akt I CSK 233/14
- szkalowanie Polski przez rabinów izraelskich
- dymisje generałów
- polskie prawo nie jest jasno sprecyzowane
- tajny referat tow. Jakuba Bermana wygłoszony na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego z kwietnia 1945
- kto jest największym antysemitą
- Izraelczycy szkolą swoje dzieci nienawiści do innych narodów
- Niemcy powinni zapłacić odszkodowania za II wojnę światową
- Protokoły Mędrców Syjonu
- ukraińscy policjanci w Polsce

Za: https://www.youtube.com/watch?v=A97m4jMQvtI