Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 13 marca 2017

Jan Zbigniew hrabia Potocki: W Polsce rządzi Bezprawie i Niesprawiedliwość

- potwierdzenie legalności Konstytucji 1935 w wyroku Sądu Najwyższego - sygn. akt I CSK 233/14
- szkalowanie Polski przez rabinów izraelskich
- dymisje generałów
- polskie prawo nie jest jasno sprecyzowane
- tajny referat tow. Jakuba Bermana wygłoszony na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego z kwietnia 1945
- kto jest największym antysemitą
- Izraelczycy szkolą swoje dzieci nienawiści do innych narodów
- Niemcy powinni zapłacić odszkodowania za II wojnę światową
- Protokoły Mędrców Syjonu
- ukraińscy policjanci w Polsce

Za: https://www.youtube.com/watch?v=A97m4jMQvtI