Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

środa, 29 marca 2017

X Forum Monarchistów Polskich 31.03.2017 (pełny program)

Zbożenna 
Prelegenci:

Prof. Jacek Bartyzel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Red. Piotr Doerre – Polonia Christiana
Nicole Fara – Die Monarchisten „Schwarz-Gelbe Allianz Austria”
Poseł dr Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu RP
Prof. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński
Piotr hrabia Stolberg-Stolberg – potomek cesarza Franciszka Józefa I
Prof. Marcin M. Wiszowaty – Uniwersytet Gdański

Tematy:

– Panel dyskusyjny „Monarchia czy Republika”
– Działalność organizacji austriackich monarchistów „Schwarz-Gelbe Allianz”
– Historia arystokracji austriackiej po I wojnie światowej
– Panel dyskusyjny „Idea Królestwa Polskiego”, który poprzedzi wręczanie Paszportów
– Program obchodów 100 rocznicy intronizacji Rady Regencyjnej
– Panel dyskusyjny „Idea monarchiczna w mediach”


Termin:                31.03. (piątek) – 02.04. (niedziela) 2017
Czas:                     od piątku popołudnia do niedzieli przedpołudnia – dwie doby
Miejsce:              Dwór Zbożenna k/Przysuchy
Ilość miejsc:       50
Koszt:                    85 zł osoba/doba ze śniadaniem

Forum rozpocznie w piątek o godz. 18.00 panel dyskusyjny z udziałem profesorów: Jacka Bartyzela i Andrzeja Nowaka „Monarchia czy Republika”. Lektura artykułu prof. Juliusza Makarewicza, dział PUBLIKACJE, będzie doskonałym przygotowanie do dyskusji.

Dalszy szczegółowy plan debat Forum w ujęciu godzinowym zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@monarchia.info.pl

KORONA ZŁOTA (003)Program X Forum Monarchistów

31.03.2017 – PIĄTEK

17.00             KOLACJA 18.00             PANEL DYSKYSYJNY: „Monarchia czy Republika”
                       Prof. Jacek Bartyzel – monarchia kontra prof. Andrzej Nowak – republika

01.04.2017  – SOBOTA

8.00                ŚNIADANIE 10.00              Działalność organizacji austriackich monarchistów
                        Pani Nicole Fara – przewodnicząca „Schwarz-Gelbe Allianz” Austria
10.45              Historia arystokracji austriackiej po I wojnie światowej
                        Piotr hrabia Stolberg-Stolberg – potomek cesarza Franciszka Józefa I
12.30              PRZERWA KAWOWA
13.00              Bieżąca polityka państwa
                        Poseł dr Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu RP
15.00              PRZERWA
17.00               KOLACJA 18.00               PANEL DYSKYSYJNY: „Idea monarchiczna w mediach”
                         Prof. Jacek Bartyzel – portal myslkonserwatywna.pl
                         Red. Piotr Doerre – portal PCh24.pl
                         Red. Tomasz Jazłowski – strona kin-rchristusrex.blogspot.com
                         Red. Jan Lech Skowera – portal monarchia.info.pl
                         Prof. Marcin Wiszowaty – czasopismo Imponderabilia

02.04.2017 – NIEDZIELA

8.00                MSZA ŚW. – kościół pw. św. Szczepana, Skrzynno, ul. Radomska 7 8.00                ŚNIADANIE 10.30              Program obchodów 100. rocznicy intronizacji Rady Regencyjnej
                        Wicemarszałek Konfederacji Spiskiej Dominik Galas
11.00               DYSKUSJA: „Idea Królestwa Polskiego”
                         – wręczenie Paszportów Królestwa Polskiego
                         – prezentacja stroju Rycerskiego Zakonu Królestwa Polskiego
                         – prezentacja flagi monarchistów
                         Marszałek Konfederacji Spiskiej Jan Lech Skowera
12.00               ZAKOŃCZENIE FORUM
                         Wspólne zdjęcie okolicznościowe przed dworem

Podczas Forum będzie otwarte stoisko z książkami.

Do nabycia będą m.in:
prof. Jacek Bartyzel:
                                                -„Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji”
                                                -„Prawica – nacjonalizm – monarchizm”
                                                -„Żywoty równolegle S. i J. Mackiewiczów”
prof. Marcin Wiszowaty:
                                                -„Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych
                                                  ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych”

Invitation

The “FORUM OF POLISH MONARCHISTS” organised by the Society of Polish Monarchists “Spiska Confederation”  is an event giving its participants a perfect opportunity to extend knowledge of history, exchange political thoughts and opinions and to network with representatives of monarchist societies not only from Poland, but also from the Czech Republic, Germany, Austria and Hungary.

This year’s speakers will be among others:
Prof. Jacek Bartyzel – Nicolaus Copernicus University in Toruń
Nicole Fara – Die Monarchisten „Schwarz-Gelbe Allianz Austria”
Dr Kornel Morawiecki, MP – The Senior Marshall of the Polish Sejm
Prof. Andrzej Nowak – Jagiellonian University in Kraków
Count Piotr Stolberg-Stolberg – descendant of Franz Joseph I of Austria

Ladies and Gentlemen, you are most welcome to participate in the X Forum of Polish Monarchists that will take place between 31 March and 02 April 2017 in Zbożenna palace near Przysucha.
The total cost of participating (board and lodging) is EUR 60.
To register please contact us at biuro@monarchia.info.pl

Jan Lech Skowera
Marshall
Spiska Confederation