Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

czwartek, 2 marca 2017

Tradycja Katolicka: x. Rafał Trytek - kazanie na Niedzielę Pięćdziesiątnicy AD 2017 (Wrocław)

      26 lutego 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że nasz Pan Jezus Chrystus ofiarował się na Krzyżu za zbawienie ludzi, aby odkupić wszystkie ich grzechy – a zatem tylko od wolnej woli ludzi zależy, czy chcą czerpać ze skarbca zbawienia, współpracując z Synem Bożym. Każdy bowiem człowiek otrzymał łaskę dostateczną, czyli łaskę wystarczającą, by osiągnąć Niebo. Musi jedynie zdecydować, że chce z niej skorzystać, realizując dobre postanowienia i przyjmując Miłość Chrystusa. Jeżeli wybierze Boga, wtedy zbliżający się Wielki Post powinien być czasem budowania w duszy „twierdzy wewnętrznej”, która umożliwi stawianie oporu głównym wrogom każdego wiernego. Są nimi: pożądliwości ciała, szatan i duch tego świata, czyli zło opanowujące nie tylko jednostki, lecz mające charakter systemowy czy też ustrojowy. Starcia z nimi są wojną totalną.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami.