Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

poniedziałek, 17 lipca 2017

Katowice: Klęska Ruchu Autonomii Śląska       Spektakularną klapą, gdy chodzi o frekwencję, okazał się wczorajszy marsz autonomii, który przeszedł ulicami Katowic. W tym roku w marszu, będącym flagową imprezą proniemieckiego Ruchu Autonomii Śląska oraz ugrupowań bliskich mu ideowo, wzięło udział zaledwie 700 – 800 osób.

Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem mieszkańców Górnego Śląska. Tymczasem, sądząc po ogromnej scenie i licznych kramach oraz liczbie przygotowanych ław i ławek, organizatorzy mieli nadzieję, że frekwencja będzie przynajmniej kilka razy większa. Rzeczywistość okazała się jednak inna.