Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

czwartek, 6 lipca 2017

Ruch Christus Rex wspiera czynnie ruch Pro - Life

       Ruch Christus Rex czynnie wspiera ruch antyaborcyjny, angażując się w działania Fundacji Pro - Prawo do Życia. 

Na zdjęciu ostatnie sobotnie szkolenie Pro Life w Gliwicach z udziałem Prezesa RCR.

Według oficjalnych danych w ciągu roku zabijanych jest w majestacie prawa ponad 1000 polskich dzieci.


NIE DLA MORDOWANIA NIENARODZONYCH!