Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

sobota, 24 czerwca 2017

Agnieszka Dziąbor: Fundamenty


        Cofnijmy się parę lat wstecz i zastanówmy się gdzie znajdujemy się teraz. Sokrates postrzegał wiedzę jako lekarstwo na ignorancję w człowieku. Twierdził, że każdy od urodzenia ma w sobie wiedzę wrodzoną tylko nie zawsze potrafi ją sobie uświadomić. Dla Nas dziś brzmi to najzwyczajniej bez sensu, choć jakiejś logiki doszukiwać można by się było w tym twierdzeniu. Docierając jednak do logiki, nie można nie wspomnieć o Platonie, który to zaś podkreślał, że istotą naukowego poznania jest właśnie logika. Logiczna spójność twierdzeń składających się na cały system wiedzy.
 
Pytanie po co ten wstęp. Właśnie po to by podkreślić rolę tych dwóch czynników, które są elementarne w pojmowaniu. Tymi też względami powinna się kierować polityka. Wiedzą i logiką. Trzecim zaś filarem powinna być i pozostać etyka. Etyka jest totalna, obowiązuje i powinna obowiązywać wszędzie. My w tym zakresie powinniśmy skupić się na zasadach cywilizacji łacińskiej. Tak jak prawo nie musi być zgodne z wolą większości, czy mniejszości, musi być zgodne z kodeksem moralnym. O tym co dobre co źle nie decyduję prawo o tym decyduje etyka. Prawo powinno być zatem tylko narzędziem. Takich narzędzi do regulacji norm życia jest więcej. Cała polityka na tym polega, na normalizacji.
 
W tym momencie trzeba będzie się zastanowić nad podstawowymi zagadnieniami, których tym razem rozwijać nie będę. Nakreślę jednak jakie tematy poruszać będę : Wolność, Państwo, Naród, Historia, Geopolityka. Wszystko łączy się ze sobą w naturalny sposób, każde jednak z tych zagadnień jest na tyle ważne, że zasługuje na osobne rozpatrzenie.
 
Agnieszka Dziąbor