Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

środa, 7 czerwca 2017

TRADYCJA KATOLICKA: Kazanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

        4 czerwca 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Niedziela Zesłania Ducha Świętego upamiętnia narodziny Kościoła, gdyż Trzecia Osoba Trójcy Świętej od chwili zstąpienia na apostołów zachowuje słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby depozyt Wiary w Kościele nie został sfałszowany. Wspólnota, która głosi „nowinki”, nie jest prawdziwym Kościołem. I chociaż współcześnie Kościół sprawia wrażenie, jakby umierał, opieka Ducha Świętego zapobiegnie jego zniknięciu. Wprawdzie wierni rozproszeni są w niewielkich grupach, lecz powinni wytrwale modlić się – także do Najświętszej Maryi Panny, która nienawidzi herezji i każdego grzechu – aby błędy i herezje zostały przezwyciężone, a Prawda katolicka zatryumfowała na całym świecie.