Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

środa, 14 czerwca 2017

e-Misja TV: Narodowy Front Polski zaczyna marsz

      Jako Ruch Christus Rex z pewną dozą ciekawości  będziemy obserwować działalność nowo powstałego Narodowego Frontu Polski, aczkolwiek nie jest to "nasza bajka". 

Zbytnie ukierunkowanie NFP na postsowiecką putinowską Rosję, brak wyraźnej opcji religijnej (integralny rzymski katolicyzm) czy też nie do końca "odgadniona" postać Pana Olszańskiego nie zachęcają zbytnio do współpracy.

Ale jak się to mówi - każdemu trzeba dać szansę.