Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

niedziela, 25 czerwca 2017

Zbigniew Dąbrowski: 1815 - utworzenie Królestwa Polskiego


Znalezione obrazy dla zapytania 1815 - utworzenie Królestwa Polskiego
      20 czerwca 1815 roku ogłoszono utworzenie Królestwa Polskiego. Po 20 latach zostało przywrócone imię Polski na arenie Europy. Państwo to wprawdzie o ograniczonej suwerenności i bardzo skąpym terytorium, było w ówczesnej sytuacji politycznej ogromnym skokiem naprzód ku pełnej odbudowie Rzeczypospolitej. Fakt ogłoszenia Królestwa Polskiego spotkał się z całkowitym entuzjazmem Polaków. 

Jego granice zostały wynegocjowane na Kongresie Wiedeńskim przez cara Aleksandra I, jak również księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który był tam bardzo aktywnym politykiem.

Królestwo Polskie, ze swoją armią i przy boku Rosji, miałoby (być może kiedyś) walczyć z Prusami i odzyskać Wielkopolskę, a może także i całe Pomorze. Książę Drucki-Lubecki uważał, że należy wygrać na czasie, po to by zbudować polski przemysł. Wtedy pojawiają się początki tzw. Zagłębia Staropolskiego. Powstają huty i fabryki – zgodnie z dewizą, że Polsce potrzebne są fabryki i broń tak, aby przygotować się do wojny z Prusami.

Była to ważna koncepcja strategiczna, opracowana przez Ignacego Prądzyńskiego, który stworzył nawet plan takiej ewentualnej wojny z Prusami. Zatem KP miało być w założeniu polskich polityków czymś w rodzaju "polskiego Piemontu".

Ideologiem opcji konserwatywnej i prekursorem opcji utrzymywania Unii Personalnej z Rosją był Stanisław Staszic. Uważał, że Polska powinna trwać w systemie unii z Rosją, odrzucić ideologiczne wpływy zachodnie i szykować się do konfrontacji z Prusami.

Początkowo nie istnieje żadna opozycja, jednak po zakazaniu przez cara funkcjonowania lóż masońskich w 1821 r., zaczął być kreowany jego czarny wizerunek. Zawiązują się spiski w wojsku, co staje się groźne, gdyż wojsko było kośćcem całej koncepcji geopolitycznej, na której opierało się Królestwo Polskie. W skład spisku, który pojawił się w polskiej armii, czyli tzw. spisku podchorążych, wchodzili ludzie powiązani ze światową masonerią. 

Niestety w 1830 roku w skutek działań masonerii oraz agentury pruskiej dochodzi do szeregu prowokacji z pamiętnym mordem polskich generałów przez spiskowców, co kończy się fatalnym w skutkach wybuchem Powstania Listopadowego.

Spisek Wysockiego był inspirowany przez międzynarodowe węglarstwo. Chodziło o to, żeby na tyłach armii rosyjskiej wzniecić powstanie, które uratuje rewolucje, które wybuchły w Belgii i Francji, a zarazem żeby nie dopuścić do wejścia Wojska Polskiego do Prus.

W roku 1832 KP traci status państwa powiązanego unią personalną z Rosją i staje się de facto obszarem okupowanym.